น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ที่เบตง จังหวัดยะลา 

          น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9    สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะให้ไปลองเที่ยวและลองไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามในครั้งนี้ อยู่ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งที่นี่ตรงบริเวณริมถนนของทางหลวงหมายเลข 410  ซึ่งเป็นเส้นทางของยะลา-เบตงนั้น มีสถานทีทอ่งเที่ยวที่สวยงามและน่าเดินทางมาเที่ยวเป็นอย่างมาก

ที่นี่น้ำตกที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามและเป็นน้ำตกที่รัชกาลที่ 9  เคยเดินทางมาเที่ยวที่นี่ ในช่วงประมาณปี 2542  ดังนั้นแต่เดิมชาวบ้านเคยเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า น้ำตกวังเวง จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9  นั่นเอง

      สำหรับการเดินทางมาเที่ยวที่น้ำตก เฉลิมพระเกียรติ ร.9   นั้นอาจจะค่อนข้างคับแคบ แหละต้องเสียเวลาเดินเข้ามาในป่าสักนิด เพราะนักท่องเที่ยวจะต้องจอดรถตรงถนนสายหลักหลังจากนั้นต้องเดินทางเท้าเข้ามา ซึ่งเป็นถนนดินที่ชาวบ้าน และนักทอ่งเที่ยวเดินจนกลายมาเป็นถนนเส้นเล็กๆ และสองข้างก็มีแต่ต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมด นอกจากนี้จะเจอกับแหล่งน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกอีกด้วย   นักท่องเทียวจะเดินเข้ามาประมาณ เจ็ดร้อยเมตรหลังจากถนนสายหลักก็จะเจอกับน้ำตก เฉลิมพระเกียรติ ร.9   แล้ว

       สำหรับตัวน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9  นั้นสวยงามมาก น้ำตกมาจากหน้าผาที่สูงมากว่าสามสิบเมตรเลยทีเดียว แต่การที่น้ำตกมาจากที่สูงมากกระทบกับหิน ทำให้เกิดการกระเซ้นเป็นละอองฝอย  รอบรอบน้ำตกจะเป็นต้นไม้และโขดหินทั้งใหญ่บ้างเล็กบ้างมากมายเต็มไปหมด ซึ่งนักทอ่งเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์

     ตรงบริเวณน้ำตก เฉลิมพระเกียรติ ร.9   เจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้ำตกแห่งนี้จะมีการทำจุดชมวิวเอาไว้ให้นักทอ่งเที่ยวได้นั่งชมความสวยงามของน้ำตกพร้อมทั้งจุดทีนักทอ่งเทียวสามารถยืนถ่ายรูปสวยสวยของน้ำตกได้ นอกจากนี้หากมาเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้ในช่วงหน้าฝน ก็จะมีจุดที่เป็นจุดชมวิวที่มีการสร้างเป็นเพิงไม้ขนาดใหญ่มีหลังคาให้ป้องกันแดดและฝนให้กับนักเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน 

     สำหรับน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9   แห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนัก แต่ทัศนียภาพของน้ำตกและต้นไม้ บรรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นสวยงามมาก ทำให้ที่นี่สามารถดึงดูดให้นักทอ่งเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายและน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แห่งนี้นักือ่งเที่ยวเดินทางมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะมีน้ำไหลตลอดปีนั่นเอง 

    สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่สนใจมาชมความสวยงามของน้ำตก เฉลิมพระเกียรติ ร.9  แห่งนี้แนะนำว่าต้องเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาทานด้วย เพราะที่นี่ยังไม่มีร้านค้าคอยบริการนักทอ่งเที่ยว

 

สนับสนุนโดย.    ufabet auto