วัดพระเจดีย์ซาวหลังจังหวัดลำปาง   

  สถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัดวาอารามอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดลำปางคงหนีไม่พ้นวัดพระเจดีย์ซาวหลัง   สำหรับวัดแห่งนี้นั้นนักท่องเที่ยวสามารถขับรถมาที่ตำบลต้นธงชัยซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองเลยว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากประจำตำบลเลยทีเดียวแน่นอน

ว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงภายในบริเวณวัดสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นนั่นก็คือความงดงามของศิลปะการก่อสร้างภายในวัดซึ่งใช้ศิลปะล้านนาและมีการนำมาผสมผสานกับศิลปะของพม่าทำให้เป็นสถานที่ที่งดงามน่าจะตายิ่งนักและไฮไลท์ประจำวัดพระเจดีย์ซาวหลังแห่งนี้นั้นคงหนีไม่พ้นองค์พระธาตุเจดีย์ซาว  

          ซึ่งที่นี่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากและมักจะมาทำบุญกราบไหว้กันอยู่เป็นประจำ   มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับองค์พระธาตุเจดีย์ซาวเอาไว้ด้วยว่าถ้าหากใครมีบุญญาธิการเป็นคนที่ทำบุญถือศีลภาวนาจะสามารถนับเจดีย์ได้ถึง 20 องค์ด้วยกันเพราะภายในพื้นที่บริเวณวัดพระเจดีย์ซาวหลังแห่งนี้นั้นมีเจดีย์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดทั้งเจดีย์ขนาดเล็กและเจดีย์ขนาดใหญ่

       นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ด้านข้างใกล้ๆกับพระเจดีย์ยังมีการสร้างวิหารเอาไว้ซึ่งภายในวิหารแห่งนั้นจะมีการนำพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รูปสำริดปางสมาธิมาประดิษฐ์ฐานเอาไว้ภายในวิหารแห่งนั้นถึงแม้ว่าวิหารแห่งนั้นจะไม่มีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมหาวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก

การออกแบบก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้นั้นใช้ศิลปะแบบเชียงแสนพระพุทธรูปที่ถูกนำมาประดิษฐานภายในมหาวิหารแห่งนี้ก็คือพระพุทธรูปทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

           อย่างไรก็ตามภายในวัดพระเจดีย์ซาวหลังแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่สำหรับเดินจงกรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณความเป็นมาต่างๆเนื่องจากว่ามีพิพิธภัณฑ์สถานเขลางค์นครตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยซึ่งสิ่งของโบราณต่างๆที่ถูกนำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นก็นำมาจากชาวบ้านที่มีการขุดเจอในบริเวณไร่นาของตนเองแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็นำมาถวายที่วัด

        อย่างเช่นก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณปี 2526 ก็มีการขุดพบพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 100 บาท 2 สลึงกันเลยทีเดียวโดยเมื่อชาวบ้านขุดพบแล้วก็นำมาถวายวัดเอาไว้ให้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเจดีย์ซาวหลังแห่งนี้ซึ่งว่ากันว่าพระพุทธรูปที่ขุดพบนั้นคือพระแสนแซ่ทองคำซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุราวศตวรรษที่ 21 เป็นวัตถุโบราณที่ทางกรมศิลปากรต้องมาทำการลงทะเบียนเป็นวัตถุของชาติเลยทีเดียว 

 

สนับสนุนโดย.  สมัคร บาคาร่า ufabet