อมาดิอุสปรับปรุงขั้นตอนการชำระเงินให้กับพันธมิตรของ Booking.com

ในการท่องเที่ยวสิ่งที่จำป็นและสำคัญก็คือการจองสถานที่พั […]...