อุตสาหกรรมคาดว่าเที่ยวบินที่น้อยลงเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของผู้บริโภค

ในการเดินทางเพื่อสิ่งแวดล้อมความสนใจที่เพิ่มขึ้นในgree […]...