อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ประเทศไต้หวัน 

     สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปเที่ยวกันครั้งนี้ […]...