ดำเนินการนำเที่ยวในพื้นที่

ความเห็นของผู้พิพากษา นอกเหนือจากกิจกรรมตามปกติของช้างแ […]...