ลูกทรพีฆ่าแม่พิการ เหตุเพราะเครียดเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง 

        เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2564 เจ้าหน้า […]...