ความยากลำบากในการวางแผนและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร

  การตัดสินใจไม่เข้าเรียนในวิทยาลัยนั้นยากพอสมควร […]...