มลพิษทางอากาศแนะให้ทำงานจากที่บ้านและการท่องเที่ยวก็มีผลกระทบ

อากาศที่เลวร้ายอยู่แล้วในเมืองหลวงของไทยทำให้ไฟป่าและกา […]...