6  สถานที่จัดทริปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนริมทะล  

1.น้ำพุร้อนกระบี่  ทรัพยากรความร้อนใต้พิภพมากมายในป่าฝน […]...