สถานที่ท่องเที่ยวเชิงชนบทไกล้ๆกับกรุงเทพมหานคร

ความงามแบบชนบทของชนบทของประเทศไทยอาจจะถดถอยลงแต่ก็ไม่ได […]...